Avtalsbarometern 2014

– en undersökning om svenskars inställning till juridiska avtal

Om undersökningen

Undersökningen som ligger till grund för Avtalsbarometern 2014 är gjord av analysföretaget Red Blue Green på uppdrag av Avtal24.

Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av digitala enkäter, distribuerade via e-post under perioden 2013-12-11 till 2013-12-15.

Totalt intervjuades 1 046 personer i åldrarna 30 till 70 år.

Datainsamlingen har skett genom datainsamlingsföretaget Nepa AB:s system för webbpaneler.

De insamlade svaren har statistiskt förbehandlats för att skapa en befolkningsrepresentativitet med avseende på kön, ålder och region.