Avtalsbarometern 2014

– en undersökning om svenskars inställning till juridiska avtal

Sju av tio sambor utan skydd vid separation eller dödsfall

Av de 1,4 miljoner svenskar som idag lever i ett samboförhållande saknar sju av tio juridiskt skydd i form av ett samboavtal eller testamente. Det visar nya siffror från undersökningen Avtalsbarometern 2014 som Avtal24 gjort för att ta reda på hur och om svenskar har upprättat juridiska avtal i någon form.

Avtalsbarometern visar att

Undersökningen bygger på intervjuer med 1046 personer i åldrarna 30 till 70 år och gjordes av analysföretaget Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 under perioden 2013-12-11 till 2013-12-15.

För mer information, var god kontakta

Magnus Stein, vd Avtal24

Telefon 076 00 242 00

Anders Perméus, Chefsjurist Avtal24

Telefon 070 76 868 85

Om undersökningen Ladda ner rapporten Läs pressmeddelande (2014-03-25) Läs pressmeddelande (2014-02-12) Läs intervju med Avtal24:s jurist om undersökningen

Om Avtal24

Avtal24 är en juristbyrå som sedan 2007 erbjuder sina kunder juridisk avtalshjälp via nätet och via telefon. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av jurister och är ett alternativ för privatpersoner och företag som på ett enkelt sätt vill skaffa sig fulltäckande, kvalitativa juridiska avtal.

Idag samarbetar Avtal24 med en rad stora organisationer för att bidra med juridisk kunskap och tillförlitlig juridisk rådgivning. Några av de organisationer vi samarbetar med är SEB, Unionen, Länsförsäkringar Stockholm och Hyresgästföreningen.

Om Red Blue Green
Red Blue Green är ett oberoende analysföretag med inriktning på undersökningar och kommunikation.
Kontaktperson Niclas Sandin, 0708-627 776,